Lapsehoiuteenus

Sotsiaalkindlustusameti ja SA Perekodu vahel on sõlmitud raamlepingud
tugiteenuste (lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, transporditeenus) osutamiseks
raske ja sügava puudega lastele Viljandimaal ja Jõgevamaal kestvusega EL_Sotsiaalfond_vertikaalne01.10.2017-31.12.2020.a.
Sotsiaalkindlustusameti ja SA Perekodu vahel on  sõlmitud hankeleping kestvusega oktoober 2015-31.12.2017.a. raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste (lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, transporditeenus) osutamiseks.
Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

Riiklikult rahastatud teenust osutatakse nädalavahetustel ja koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele esitatud avalduse alusel, vormistatakse leping omavalitsusega.

Loe teenuse osutamise korda >>

lapsehoid2 lapsehoid3