Hoiuteenus vältimatu abina ajutist peavarju vajavatele lastele

Hoiuteenust vältimatu abina osutatakse alaealistele lastele. Teenuse eest maksab lapse seaduslik esindaja või kohalik omavalitsus arve alusel.

Teenus sisaldab majutust, toitlustamist, järelevalvet ning vajadusel juhtumi kohta info edastamist seaduslikule esindajale või elukohajärgsele omavalitsusele.

Loe teenuse osutamise korda >>

Sipsikupere - hoiuteenus