Esileht

perekodu_logo
SA Perekodu on Viljandimaa Omavalitsuste Liidu poolt loodud sihtasutus.
Meil osutatakse erinevaid hoolekande, haridus ja rehabilitatsiooniteenuseid Viljandimaalt pärit lastele ja lastega peredele. Vajadusel ja võimalusel osutame teenuseid ka soovijaile väljastpoolt maakonda.

MISSIOON:
Anda lapsele turvaline kodu, kasvatada, õpetada, rehabiliteerida ja teha koostööd lapse võrgustikuga.

VISIOON:
SA Perekodu pakub integreeritud ja kvaliteetseid teenuseid, on kliendisõbralik hoolekandeasutus, kus on palju kompetentsi ja pühendumist.

MOTO:
Kasvame ja kasvatame, õpime ja õpetame.

Pangaandmed:
SA Perekodu
Reg.kood 90011198
Konto nr. EE171010220206810220
SEB pank

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne EstYES logo
eesti-sveits